• Regulamin

Każda osoba korzystająca z usług sklepu internetowego www.nartyfilipowice.pl ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

§ 1. ZASTOSOWANIE

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.nartyfilipowice.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.nartyfilipowice.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Prowadzącą sklep internetowy www.nartyfilipowice.pl – zwany dalej „Sklepem”, jest Artur Noworyta Usługi Księgowe Newtax, Filipowice, 458, 32-065 Krzeszowice, NIP 5130163559, REGON 364909487

e-mail: biuro@newtax.pl, tel.: 519 773 135. 

4. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

 • Artur Noworyta Usługi Księgowe Newtax – zwana dalej „Sprzedawcą”, a 
 • nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Klientami”.

5. Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży, dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta.

7. Sprzedawca umożliwia zapisanie Regulaminu w wersji PDF na wybranym przez Klienta nośniku.

8. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

9. Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

.

§ 2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.

2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżnościwystępujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

 

§ 3. INFORMACJE O KONTACH UŻYTKOWNIKA

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Klienta, korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Klienta w Sklepie, poprzez wybranie opcji „Kontynuuj bez rejestracji” lub korzystając z opcji logowania przez portal facebook.com.

2. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, co umożliwia Klientowi sprawniejsze dokonywanie zakupów w przyszłości.

3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.

4. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.

5. W czasie rejestracji Klient proszony jest o zapoznanie się z regulaminem.

.

 

§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu: 519 773 135 oraz mailowo pod adresem: biuro@newtax.pl.

2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Zamówienie są przekazane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia.

4. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Za dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, jego ilość,  a następnie kliknąć „Dodaj do koszyka”. Kolejno należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Klient zamierza złożyć zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „Chcę złożyć zamówienie”.

6. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz podając swoje dane kontaktowe oraz dane do wysyłki. Klienci, którzy są już zarejestrowani, mogą zalogować się w serwisie i sprawdzić podane wcześniej przez siebie dane.

7. Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, albo telefonicznie, komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów,wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta (potwierdzenie złożenia zamówienia). Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Klienta, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.

10. Po weryfikacji złożonego zamówienia przez dział handlowy Sklepu, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

11. W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizacją zamówienia,

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

12. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

13. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji o Klientom, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu na wskazany przez Klienta numer telefonu. Numer ten może również służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki lub w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia.

14. Faktury są wystawianiane tylko na życzenie klienta

 

§ 5. CENY

1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie podawana jest na stronie Sklepu. Cena towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także do czasowego zamknięcia Sklepu. Wszelkie tego typu zmiany i działania nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmian.

 

§ 6. FORMY PŁATNOŚCI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

 • płatność on-line (przedpłata) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie elektronicznej, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia, tj. czas skompletowania zamówienia i przekazania zamówienia do wysyłki, wynosi 48 godzin od momentu:

 

 • przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku zaakceptowanej płatności przez system (podczas płatności online);
 • zaksięgowania wpłaty we właściwej wysokości na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.

4. Zamówiony towar  wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

.

 

§ 7. DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta na terenie Polski na jego koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 2 dni robocze od momentu przekazania przesyłki do wysłania, w żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia i kształtują się następująco:

 • 30 zł - w przypadku przedpłaty on-line;

4. Koszty wysyłki zostaną automatycznie doliczone podczas wypełniania formularza zamówienia, po wybraniu opcji płatności i opcji dostawy.

5. Przed odebraniem przesyłki z od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć.

Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu.

W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu.

Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.

6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz

zachować kopię protokołu.

 

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

 • kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • W tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dodatkowych.
 • Zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy, kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

 

 • na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.

3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres Sklepu: Artur Noworyta, Filipowice 458, 32-065 Krzeszowice lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: biuro@newtax.pl. .

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24-08-2016r.

2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronach Sklepu

z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian.

Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie.

Zmiana regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121),

a w przypadku Klientów będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie stosuje się postanowień wskazanych w § 9. regulaminu – Odstąpienie od umowy.

5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 • Sklep zamknięty

Przepraszamy sklep internetowy jest aktualnie niedostępny. Zapraszam do kontaktu osobistego pod numerem telefonu 519773135
Pozdrawiam serdecznie